Search Results for Wong, Pek Wei, SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dWong$00252C$002bPek$002bWei$00252C$0026ps$003d300? 2020-07-07T01:09:24Z SUCCESS MATHEMATICS SPM ent://SD_ILS/0/SD_ILS:876839 2020-07-07T01:09:24Z 2020-07-07T01:09:24Z by&#160;Wong, Pek Wei, author<br/>Author&#160;Wong, Pek Wei, author,&#160;Lee, Chin Choy, author,&#160;Pumadevi S., author<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA11.A2 W665 2018 rs<br/>ISBN&#160;9789834723002<br/> SUCCESS Matematik. SPM ent://SD_ILS/0/SD_ILS:876837 2020-07-07T01:09:24Z 2020-07-07T01:09:24Z by&#160;Wong, Pek Wei, author<br/>Author&#160;Wong, Pek Wei, author,&#160;Lee, Chin Choy, author,&#160;Lee, Cheng Xi, author,&#160;Melissa, Chong, author<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA11.A2 W666 2016 rs<br/>ISBN&#160;9789834717216<br/> SUCCESS ADDITIONAL MATHEMATICS. SPM ent://SD_ILS/0/SD_ILS:876825 2020-07-07T01:09:24Z 2020-07-07T01:09:24Z by&#160;Wong, Pek Wei, author<br/>Author&#160;Wong, Pek Wei, author,&#160;Wong, Sin Mong, author<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA11.A2 W667 2017 rs<br/>ISBN&#160;9789834723019<br/> Additional Mathematics SPM. Forms 4 &amp; 5 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:876654 2020-07-07T01:09:24Z 2020-07-07T01:09:24Z by&#160;Wong, Pek Wei, author<br/>Author&#160;Wong, Pek Wei, author<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA11.A2 W663 2018 rs<br/>ISBN&#160;9789834724214<br/> MATEMATIK TAMBAHAN : SPM Tingkatan 4 &amp; 5 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:876655 2020-07-07T01:09:24Z 2020-07-07T01:09:24Z by&#160;Wong, Pek Wei, author<br/>Author&#160;Wong, Pek Wei, author<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA11.A2 W664 2016 rs<br/>ISBN&#160;9789834717322<br/> MATHEMATICS (T) : Calculus. SECOND TERM ent://SD_ILS/0/SD_ILS:876482 2020-07-07T01:09:24Z 2020-07-07T01:09:24Z by&#160;Wong, Pek Wei, author<br/>Author&#160;Wong, Pek Wei, author,&#160;Lye, Min Soon, author<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA11.A2 K465 2017 rs<br/>Edition&#160;THIRD EDITION<br/>ISBN&#160;9789834720209<br/> MATHEMATICS (T) Algebra and Geometry. 1ST TERM ent://SD_ILS/0/SD_ILS:876481 2020-07-07T01:09:24Z 2020-07-07T01:09:24Z by&#160;Lye, Min Soon, author<br/>Author&#160;Lye, Min Soon, author,&#160;Koo, Seng Her, author,&#160;Wong, Pek Wei, author,&#160;Jonathan, Wong, author,&#160;Ong, Beng Sim, author<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA11.A2 L94 2018 rs<br/>Edition&#160;FOURTH EDITION<br/>ISBN&#160;9789834725280<br/> Sistem maklumat murid ; Kajian mengenai sikap dan minat pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (SPP) (Major dan Minor Kimia) Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 1990/1991 terhadap kerja amali kimia ; Perlaksanaan undang-undang perlindungan radiologi di Malaysia ; Sistem pendidikan dan latihan vokasional di Republik Persekutuan Jerman dan di Malaysia ; Kriteria pemilihan perisian mikrokomputer untuk pegawai perkhidmatan pendidikan di Malaysia ; Sistem maklumat jadual waktu sekolah ; Menilai taraf pencapaian matematik dikalangan pelajar sekolah menengah vokasional ; Kajian penghasilan antibiotik dalam proses penapaian penicillium chrysogenum strain 503 dan 533 ; Penentuan uranium dan thorium di dalam sampel ikan tilapia yang hidup di dalam bekas lombong ; Satu tinjauan awal berkaitan dengan mata pelajaran matematik yang diambil oleh pelajar Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (T2) di Universiti Teknologi Malaysia ; Penerapan unsur-unsur sejarah matematik hasil sumbangan Arab, China dan India ke dalam matematik tingkatan empat kurikulum bersepadu sekolah menengah (KBSM) ; Pengawalan rumah secara berkomputer ent://SD_ILS/0/SD_ILS:251721 2020-07-07T01:09:24Z 2020-07-07T01:09:24Z by&#160;Ahmad Shobri Abd Razak<br/>Author&#160;Ahmad Shobri Abd Razak,&#160;Chan, Siew Lean,&#160;Fauzidah Azman,&#160;Jamaludin Ahmad,&#160;Khatijah Sidek<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MFL 7647 ra<br/>Publication Date&#160;1991<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991&#160;Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991<br/>