Search Results for Yunus Jaafar SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dYunus$002bJaafar$0026ps$003d300? 2020-02-22T19:25:26Z Peralatan telemetri dengan geodimeter 422; Ukur kejuruteraan dan spesifikasi untuk pembinaan landasan terbang; Penggunaan perisian Autocad untuk penghasilan simbol-simbol titik; Perbandingan warnadari segi kartografi antara sistem-sistem warna ostwald munsell dan commission internationale De L'Eclairage (CIE); Penghasilan peta guna tanah bagi sebahagian kawasan Lembah Kelang dengan kaedah kartografi bantuan komputer; Kerja-kerja ukur dalam rekabentuk parit; Teknik pemetaan geologi dan kegunaannya; Aktiviti-aktiviti pengukuran dalam kerja-kerja perlombongan amalan Institut Penyelidikan Galian; Kerja-kerja ukur dalam perindustrian petroleum di Malaysia; Elemen-elemen rekabentuk bagi pengkalan data; Penggunaan geodimeter 420 serta geodat 126 sebagai pengumpul data dalam automasi perisian PCMAP untuk menghasilkan peta topografi; Pengaturcaraan untuk pelbagai cerapan astronomi praktik; Menggunakan sistem EPS Trisponder 542, Casio PB-1000 dan PCMAP bagi penghasilan carta `Track-Plot'; Satu tinjauan mengenai prosedur mengesan tanah tanpa waris ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8320 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Mat Yunus Jaafar<br/>Author&#160;Mat Yunus Jaafar,&#160;Mazlan Abd. Rahim,&#160;Mohamad Nasir Hassan,&#160;Mohamad Sabri Yusoh,&#160;Mohd. Noor Abdul Rahman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7686 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1991<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991<br/> Peralatan telemetri dengan geodimeter 422 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:520876 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Mat Yunus Jaafar<br/>Author&#160;Mat Yunus Jaafar<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QB328. G4. M97 1991 raf<br/>Publication Date&#160;1991<br/>Kertas TAjuk Khas (Sarjana Muda Ukur Tanah) -Universiti Teknologi Malaysia, 1991<br/> Perpanjangan jaringan graviti asas Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:464229 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Mat Yunus Jaafar<br/>Author&#160;Mat Yunus Jaafar<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QB335.M3 .M37 1990 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1990<br/>Kertas Tajuk Khas (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1990<br/> Fatting nonlinear gompertz curve to tobacco growth data ent://SD_ILS/0/SD_ILS:358828 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Azme Khamis<br/>Author&#160;Azme Khamis,&#160;Zunaimy Ismail,&#160;Md. Yunus Jaafar<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA274.75 A95 2003<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/> Membina kaitan tak linear antara kepekatan zarahan terampai dengan variat-variat meteorologi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:294675 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Sabariah Baharom<br/>Author&#160;Sabariah Baharom,&#160;Mohd. Rashid Mohd. Yusof, 1959-,&#160;Yunus Jaafar<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TD890.S22 1990 af<br/>Publication Date&#160;1990<br/> Contemporary issues on mosques acoustics ent://SD_ILS/0/SD_ILS:337245 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Mohamad Ngasri Dimon author<br/>Author&#160;Mohamad Ngasri Dimon author,&#160;Mokhtar Harun author,&#160;Siti Zaleha Abdul Hamid author,&#160;Fareha Abdul Rahman author,&#160;Farahwahida Ismail author<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH1725 C66 2007 a<br/>Edition&#160;First edition<br/>Publisher&#160;Penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2007<br/>ISBN&#160;9789835206429<br/> Empirical comparison on nonlinear growth model to tobacco leaf growth data ent://SD_ILS/0/SD_ILS:372325 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Azme Khamis<br/>Author&#160;Azme Khamis,&#160;Zuhaimy Ismail,&#160;Md. Yunus Jaafar,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Sains. Jabatan Matematik<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QK731 A95 2003<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/> Speech intelligibility prediction model in room with dome : an initial findings ent://SD_ILS/0/SD_ILS:322086 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Mokhtar Harun<br/>Author&#160;Mokhtar Harun,&#160;Tharek Abdul Rahman, 1955-,&#160;Md. Najib Ibrahim,&#160;Md. Yunus Jaafar,&#160;Malaysian Science and Technology Congress (2002 : Johor Bahru)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TK7882.S65 S634 2002<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/> Fitting nonlinear gompertz curve to growth data ent://SD_ILS/0/SD_ILS:322316 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Zuhaimy Ismail<br/>Author&#160;Zuhaimy Ismail,&#160;Azme Khamis,&#160;Md. Yunus Jaafar,&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Sains. Jabatan Matematik<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA278.2 Z84 2002<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/> Investigation of noise and serenity effect in large building with dome ent://SD_ILS/0/SD_ILS:316090 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Mokhtar Harun<br/>Author&#160;Mokhtar Harun,&#160;Tharek Abdul Rahman, 1955-,&#160;Md. Najib Ibrahim,&#160;Md. Yunus Jaafar,&#160;Asian Science and Technology Congress (4th : 2002 : Kuala Lumpur)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TK7882.S65 I58 2002<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/> Speech inteligibility prediction in room with dome using room physical characteristics, signal to noise ratio and reverberation time ent://SD_ILS/0/SD_ILS:316132 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Mokhtar Harun<br/>Author&#160;Mokhtar Harun,&#160;Tharek Abdul Rahman, 1955-,&#160;Md. Najib Ibrahim,&#160;Md. Yunus Jaafar,&#160;Asian Science and Technology Congress (4th : 2002 : Kuala Lumpur)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TK7882.S65 S65 2002<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/> Sound reflection delay and its effect on speech intelligibility in room with dome ent://SD_ILS/0/SD_ILS:321985 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Mokhtar Harun<br/>Author&#160;Mokhtar Harun,&#160;Md. Najib Ibrahim,&#160;Tharek Abdul Rahman, 1955-,&#160;Md. Yunus Jaafar,&#160;Malaysian Science and Technology Congress (2002 : Johor Bahru)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TK7882.S65 S68 2002<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/> Subjective disturbance perception of various ambience noise levels of a mosque : a mathematical modelling analysis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:327075 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Mohamad Ngasri Dimon<br/>Author&#160;Mohamad Ngasri Dimon,&#160;Ahmad Khan Said,&#160;Mohamad Yunus Jaafar,&#160;Convention of Audio Engineering Society (96th : 1994 : Amsterdam)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 10632 a<br/> Penggunaan fotogrametri jarak dekat dalam ukur deformasi struktur: kes kajian pada bangunan; Perpanjangan jaringan graviti asas Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak; Pengukuran dan faktor-faktor mempengaruhi rekabentuk jambatan; Penerangan rutin grafik asas pelot HP 7470 A; Sistem pemetaan berkomputer (CAMS) di Jabatan UKur dan Pemetaan Malaysia satu tinjauan umum; Penghasilan peta cerun bagi sebahagian kawasan Lembah Kelang; Kesan-kesan selisih paralaks X dan Y pada orientasi relatif dalam model stereo; Selisih sistematik dalam ukur aras jitu: kesan dan pengaruh alam sekitar; Kesan penggunaan teknologi moden terhadap peraturan ukur di Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia: tumpuan kepada ukur kadestra; Hitungan bagi lengkung tegak dengan menggunakan pengaturcaraan komputer; Satu kajian terhadap pengukuran di bawah tanah untuk hakmilik stratum h[mikrofilem] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8082 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Looi, Kam Seng<br/>Author&#160;Looi, Kam Seng,&#160;Mat Yunus Jaafar,&#160;Mazlan Abd. Rahim,&#160;Mohamad Fauzi Md. Sarit,&#160;Mohamad Nasir Hassan<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7384 ra<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Tanah) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1991<br/> Elemen kelestarian bahan struktur lantai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:357703 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Jaffar Mohd. Yunus<br/>Author&#160;Jaffar Mohd. Yunus,&#160;Rozana Zakaria,&#160;Fakulti Kejuruteraan Awam<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH880 J34 2009 raf<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam - Struktur dan Bahan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Elemen kelestarian bahan struktur lantai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:597102 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Jaffar Mohd. Yunus<br/>Author&#160;Jaffar Mohd. Yunus,&#160;Fakulti Kejuruteraan Awam<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;CP 019104 ra<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam - Struktur dan Bahan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Chronology of Sultan of Johor and list of Menteri Besar Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:374446 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;POSTER 014 v.1<br/>Publisher&#160;Minda Creative Advertising,<br/>Publication Date&#160;2007<br/>ISBN&#160;9789675046520<br/> Advances in mechanical engineering 2006 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:770647 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Intan Zaurah Mat Darus<br/>Author&#160;Intan Zaurah Mat Darus,&#160;Amer Nordin Darus,&#160;Yahaya Ramli,&#160;Jasmi Hashim,&#160;Muhamad Noor<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TJ159.5 A36 2006 a v.2<br/>Publisher&#160;penerbit Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789835205446<br/> Penggunaan nombor kompleks asas dalam teori litar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:768175 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Siti Sumayah Mohd. Junus<br/>Author&#160;Siti Sumayah Mohd. Junus,&#160;Che Lokman Jaafar, supervisor,&#160;Fakulti Sains<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(768175.1)<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Masalah pengurusan kondominium : satu kajian di Kuala Lumpur ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7931 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Ahmad Ariffian Bujang<br/>Author&#160;Ahmad Ariffian Bujang,&#160;Mohd. Nadzri Jaafar,&#160;Samad Abu,&#160;Wan Azlan Wan Ahmad,&#160;Zaharah Mohd. Yunus<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8994 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Tesis (Sarjana Sains (Perancangan Bandar dan Wilayah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Seminar Penyelidikan Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli, 23 &amp; 24 Jun 1993, Federal Hotel Kuala Lumpur : [prosiding] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:153634 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Seminar Penyelidikan Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli (1993 : Kuala Lumpur)<br/>Author&#160;Seminar Penyelidikan Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli (1993 : Kuala Lumpur),&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli. Jawatankuasa Penyelidikan dan Perundingan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TP155.S45 1993 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/> Proceedings of Civil Engineering Research Seminar = (Seminar Penyelidikan Fakulti Kejuruteraan Awam 1993) SEPKA '93 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:354770 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Civil Engineering Research Seminar = (Seminar Penyelidikan Fakulti Kejuruteraan Awam 1993 (1993 : Johor Bahru, Johor)<br/>Author&#160;Civil Engineering Research Seminar = (Seminar Penyelidikan Fakulti Kejuruteraan Awam 1993 (1993 : Johor Bahru, Johor),&#160;Mohd. Ismail,&#160;Shaiful Amri Mansur,&#160;Mohd. Zulkifli Mohd. Ghazali, Tan Sri Prof. Ir. Dr., 1951-,&#160;Zainai Mohamed, Prof Emeritus, Dato'<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA160 C58 1993 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1993<br/> The psychology of humor : theoretical perspectives and empirical issues ent://SD_ILS/0/SD_ILS:94187 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Umar Junus<br/>Author&#160;Umar Junus,&#160;Jaafar Abdul Rahim<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;PN6141.P5 G6 1989<br/>Publisher&#160;Dewan Bahasa dan Pustaka,<br/>Publication Date&#160;1989<br/> Subjective perception of speech loudness and intelligibility at 50 dB(A) Ambient noise level of a speech hall : modelling approach ent://SD_ILS/0/SD_ILS:340357 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Ahmad Khan Said<br/>Author&#160;Ahmad Khan Said,&#160;Md. Yunus Jaffar,&#160;Mohamad Ngasri Dimon,&#160;Convention of Audio Engineering Society (93rd : 1992 : San Francisco)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 11568 a<br/> Rumah Jambi Kampung Laut, Pasir Gajah, Kemaman, Terengganu; Rumah Orang Kaya Taha, Kampung Pulau Sebang, Alor Gajah, Melaka; Rumah teres Jonkers Melaka, 17, Jalan Hang Jebat, Melaka; Sekolah Clifford, Jalan Taiping, Kuala kangsar, Perak; Wakaf Mean, Kampung Bukit Tanah, Tumpat, Kelantan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20068 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Yunus Bahari<br/>Author&#160;Yunus Bahari,&#160;Anuar Ibrahim,&#160;Siti Hajar Modaniyah Alyas,&#160;Rozami Abdul Rahman,&#160;Jemali Zain<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8508 ra<br/>Kajian Lukisan Terukur (Jabatan Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1992-94<br/> Analysis of triazine herbicides in water : comparison of extraction techniques ent://SD_ILS/0/SD_ILS:104822 2020-02-22T19:25:26Z 2020-02-22T19:25:26Z by&#160;Umi Kalthom Ahmad<br/>Author&#160;Umi Kalthom Ahmad,&#160;Wan Aini Wan Ibrahim,&#160;Jafariah Jaafar,&#160;Rugayah Mohamed,&#160;Zalilah Murni Yunus<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 13097 a<br/>