Search Results for Yunus Jaafar - Narrowed by: Mohd. Sharudin Harun SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dYunus$002bJaafar$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Mohd.$002bSharudin$002bHarun$002509Mohd.$002bSharudin$002bHarun$0026ps$003d300? 2020-07-11T19:05:09Z Peralatan telemetri dengan geodimeter 422; Ukur kejuruteraan dan spesifikasi untuk pembinaan landasan terbang; Penggunaan perisian Autocad untuk penghasilan simbol-simbol titik; Perbandingan warnadari segi kartografi antara sistem-sistem warna ostwald munsell dan commission internationale De L'Eclairage (CIE); Penghasilan peta guna tanah bagi sebahagian kawasan Lembah Kelang dengan kaedah kartografi bantuan komputer; Kerja-kerja ukur dalam rekabentuk parit; Teknik pemetaan geologi dan kegunaannya; Aktiviti-aktiviti pengukuran dalam kerja-kerja perlombongan amalan Institut Penyelidikan Galian; Kerja-kerja ukur dalam perindustrian petroleum di Malaysia; Elemen-elemen rekabentuk bagi pengkalan data; Penggunaan geodimeter 420 serta geodat 126 sebagai pengumpul data dalam automasi perisian PCMAP untuk menghasilkan peta topografi; Pengaturcaraan untuk pelbagai cerapan astronomi praktik; Menggunakan sistem EPS Trisponder 542, Casio PB-1000 dan PCMAP bagi penghasilan carta `Track-Plot'; Satu tinjauan mengenai prosedur mengesan tanah tanpa waris ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8320 2020-07-11T19:05:09Z 2020-07-11T19:05:09Z by&#160;Mat Yunus Jaafar<br/>Author&#160;Mat Yunus Jaafar,&#160;Mazlan Abd. Rahim,&#160;Mohamad Nasir Hassan,&#160;Mohamad Sabri Yusoh,&#160;Mohd. Noor Abdul Rahman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7686 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1991<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991<br/> Penggunaan fotogrametri jarak dekat dalam ukur deformasi struktur: kes kajian pada bangunan; Perpanjangan jaringan graviti asas Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak; Pengukuran dan faktor-faktor mempengaruhi rekabentuk jambatan; Penerangan rutin grafik asas pelot HP 7470 A; Sistem pemetaan berkomputer (CAMS) di Jabatan UKur dan Pemetaan Malaysia satu tinjauan umum; Penghasilan peta cerun bagi sebahagian kawasan Lembah Kelang; Kesan-kesan selisih paralaks X dan Y pada orientasi relatif dalam model stereo; Selisih sistematik dalam ukur aras jitu: kesan dan pengaruh alam sekitar; Kesan penggunaan teknologi moden terhadap peraturan ukur di Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia: tumpuan kepada ukur kadestra; Hitungan bagi lengkung tegak dengan menggunakan pengaturcaraan komputer; Satu kajian terhadap pengukuran di bawah tanah untuk hakmilik stratum h[mikrofilem] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8082 2020-07-11T19:05:09Z 2020-07-11T19:05:09Z by&#160;Looi, Kam Seng<br/>Author&#160;Looi, Kam Seng,&#160;Mat Yunus Jaafar,&#160;Mazlan Abd. Rahim,&#160;Mohamad Fauzi Md. Sarit,&#160;Mohamad Nasir Hassan<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7384 ra<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Tanah) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1991<br/>